Som Joan Barnés i

Marta Carles.

Consultor i periodista. Som professionals amb experiència en cadascun dels nostres camps i ens apassiona la nostra feina.

I a fora del despatx compartim amistat, aficions i filosofia de vida.

C O M U N I C A C I Ó

I

M À R Q U E T I N G

Som experts en màrqueting i comunicació corporativa, comunicació interna, digital i off line.

S O C I A L

M E D I A

Gestió de xarxes socials
Formació en gestió de xarxes socials
Continguts web
Continguts blog

M À R Q U E T I N G

Email màrqueting
Newsletter
Branding
Disseny d’estratègia digital i off line

C O M U N I C A C I Ó

C O R P O R A T I V A

Notes de premsa
Butlletins
Revistes
Dossiers i catàlegs
Presentació de productes
Organització d’esdeveniments

C O M U N I C A C I Ó

I N T E R N A

Creació de canals de comunicació bidireccionals
Comunicats interns
Redacció de manuals
Millora del circuit documental

C O N S U L T O R I A

E M P R E S A R I A L

Som experts en consultoria empresarial i especialitzats en l’àrea estratègica, de processos, comercial i de recursos humans.

À R E A  R E C U R S O S

H U M A N S

 Formació i resolució de conflictes
Assessorament de direcció
Nou talent
Dinàmiques de grup
Canvi d’hàbits
Coach intern

À R E A

C O M E R C I A L

Anàlisis de preus
Canals de distribució
Disseny del pla comercial
Implantació de CRM
Definició d’objectius

À R E A  D E

P R O C E S S O S

Implantació de nous sistemes
Cerca de nous canals de venda
Optimització de recursos
Formació de personal

À R E A

E S T R A T È G I C A

Millora de llocs de treball
Polítiques i estudis de productivitat
Estudi i avaluació de competències
Reestructuració i distribució de departaments

Gràcies pel teu missatge. S'ha enviat.
S'ha produït un error en intentar enviar el vostre missatge. Siusplau, intenta-ho més tard.